Terms Of Service

Warunki korzystania z usługi (TOS) Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2024 r

Przed skorzystaniem z witryny GetPorn.Games („usługa”) obsługiwanej przez GetPorn.Games („nas”, „my”, „nasz”) prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania z usługi („warunki”, „warunki korzystania z usługi”).

Warunki użytkowania

Będziemy świadczyć dla Ciebie usługi podlegające warunkom określonym poniżej w tym dokumencie. Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę, korzystasz z jej usług lub pobierasz oprogramowanie, a także dokonujesz jakichkolwiek zakupów, akceptujesz poniższe warunki. Dlatego zachęcamy do uważnego ich przeczytania.

Polityka prywatności

Naszą politykę prywatności można znaleźć tutaj: Polityka prywatności

Prawa autorskie

Naszą politykę DMCA można znaleźć tutaj: Zgodność z 2257

Komunikacja

Cała komunikacja z nami odbywa się elektronicznie. Za każdym razem, gdy wyślesz nam wiadomość e-mail lub odwiedzisz naszą stronę internetową, będziesz się z nami komunikować. Niniejszym wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości. Jeśli zapiszesz się na aktualności na naszej stronie internetowej, będziesz regularnie otrzymywać od nas e-maile. Będziemy nadal komunikować się z Tobą, publikując wiadomości i powiadomienia na naszej stronie internetowej oraz wysyłając Ci e-maile. Zgadzasz się również, że wszystkie powiadomienia, ujawnienia, umowy i inna komunikacja, którą przekazujemy Ci drogą elektroniczną, spełniają wymogi prawne stanowiące, że taka komunikacja ma formę pisemną.

Obowiązujące prawo

Odwiedzając tę stronę, zgadzasz się, że prawo kraju, w którym mieszkasz, bez względu na zasady prawa kolizyjnego, będzie regulować niniejsze warunki świadczenia usług lub jakiekolwiek spory, które mogą wyniknąć pomiędzy GetPorn.Games a Tobą, lub swoich partnerów biznesowych i współpracowników.

Spory

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z Twoją wizytą na tej stronie lub z pobranymi od nas produktami będą rozstrzygane przez sąd stanowy lub federalny w kraju, w którym mieszkasz, a Ty wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów.

Dla użytkowników posiadających konta na górze - wszystkie wpłaty traktowane są jako darowizny i w żadnym wypadku nie podlegają zwrotowi.

Komentarze, recenzje i e-maile

Odwiedzający mogą zamieszczać treści, o ile nie są one obsceniczne, nielegalne, zniesławiające, zawierające groźby, naruszające prawa własności intelektualnej, naruszające prywatność lub w jakikolwiek inny sposób wyrządzające krzywdę osobom trzecim. Treść musi być wolna od wirusów oprogramowania, kampanii politycznych i nagabywania komercyjnego.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa (ale nie obowiązek) do usuwania i/lub edytowania takich treści. Publikując swoje treści, udzielasz GetPorn.Games niewyłącznego, wolnego od opłat i nieodwołalnego prawa do używania, powielania, publikowania i modyfikowania takich treści na całym świecie w dowolnych mediach.

Dostęp do licencji i witryny

Udzielamy Ci ograniczonej licencji na dostęp do tej witryny i korzystanie z niej do celów osobistych. Nie wolno Ci go pobierać ani modyfikować. Można tego dokonać wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

Całe oprogramowanie prezentowane na stronie jest licencjonowane przez prawnych właścicieli i prezentowane wyłącznie w wersji demonstracyjnej. Po skorzystaniu z usługi należy zakupić oryginalną wersję u jej autorów.

Obciążenie

Ponieważ całość oprogramowania znalazła się w publicznym dostępie w Internecie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z prezentowanego oprogramowania. Całe oprogramowanie zostało sprawdzone za pomocą programów antywirusowych i przedstawione w takim stanie, w jakim jest. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody przez to spowodowane.

Limity pobierania

Maksymalna prędkość pobierania zależy w pełni od Twojego dostawcy Internetu i w żadnym wypadku nie może być naszą odpowiedzialnością.

Konto użytkownika

Jeśli jesteś właścicielem konta w naszej witrynie, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich prywatnych danych użytkownika (nazwa użytkownika i hasło). Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta lub hasła.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zamykania kont, edytowania lub usuwania treści oraz anulowania zamówień według własnego uznania.

Czy masz ukończone 18 lat?

Uwaga - treści dla dorosłych
Czy masz ukończone 18 lat?