DMCA Policy

Polityka DMCA

Ta witryna nie hostuje ani nie przechowuje żadnych plików na swoim serwerze. Cała zawartość witryny jest dostarczana przez inne witryny i/lub użytkowników.

Niniejsza polityka dotycząca ustawy Digital Millennium Copyright Act („Zasady”) ma zastosowanie do witryny GetPorn.Games („Witryna internetowa” lub „Usługa”) oraz wszelkich powiązanych z nią produktów i usług (zwanych łącznie „Usługami”) i opisuje, w jaki sposób operator tej witryny („ Operator”, „my”, „nas” lub „nasz”) rozpatruje powiadomienia o naruszeniu praw autorskich oraz sposób, w jaki Ty („Ty” lub „Twój”) możesz złożyć skargę dotyczącą naruszenia praw autorskich.

Ochrona własności intelektualnej jest dla nas sprawą najwyższej wagi i prosimy o to samo naszych użytkowników i ich upoważnionych przedstawicieli. Naszą zasadą jest niezwłoczne reagowanie na wyraźne powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, zgodne z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) z 1998 r., której tekst można znaleźć na stronie internetowej Urzędu ds. Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych.

Co należy wziąć pod uwagę przed złożeniem skargi dotyczącej praw autorskich Zanim złożysz nam skargę dotyczącą praw autorskich, zastanów się, czy takie wykorzystanie może zostać uznane za dozwolony użytek. Dozwolony użytek oznacza, że krótkie fragmenty materiałów chronionych prawem autorskim mogą, w pewnych okolicznościach, być dosłownie cytowane do celów takich jak krytyka, reportaże, nauczanie i badania, bez konieczności uzyskania zgody właściciela praw autorskich lub płatności na jego rzecz. Jeśli rozważyłeś dozwolony użytek i nadal chcesz kontynuować składanie skargi dotyczącej praw autorskich, możesz najpierw skontaktować się z danym użytkownikiem, aby sprawdzić, czy możesz rozwiązać sprawę bezpośrednio z nim.

Pamiętaj, że jeśli nie masz pewności, czy zgłaszany materiał faktycznie narusza prawo, możesz skontaktować się z prawnikiem przed złożeniem nam powiadomienia.

Możemy, według własnego uznania lub zgodnie z wymaganiami prawa, udostępnić kopię Twojego powiadomienia lub roszczenia wzajemnego stronom trzecim. Może to obejmować udostępnienie informacji właścicielowi konta zaangażowanemu w działalność rzekomo naruszającą prawa lub publikację. Jeśli obawiasz się, że Twoje dane zostaną przesłane dalej, możesz zatrudnić agenta, który zgłosi Ci materiały naruszające prawa autorskie.

Powiadomienia o naruszeniu

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego agentem i uważasz, że jakiekolwiek materiały dostępne w naszych Usługach naruszają Twoje prawa autorskie, możesz przesłać pisemne powiadomienie o naruszeniu praw autorskich („Powiadomienie”), korzystając z poniższych danych kontaktowych zgodnie z ustawą DMCA. Wszystkie takie Powiadomienia muszą być zgodne z wymogami ustawy DMCA. Możesz skorzystać z generatora powiadomień o usunięciu treści na mocy ustawy DMCA lub innych podobnych usług, aby uniknąć popełnienia błędu i zapewnić zgodność swojego Powiadomienia.

Złożenie skargi na podstawie ustawy DMCA stanowi początek z góry określonego procesu prawnego. Twoja skarga zostanie sprawdzona pod kątem dokładności, ważności i kompletności. Jeśli Twoja skarga spełnia te wymagania, nasza odpowiedź może obejmować usunięcie lub ograniczenie dostępu do materiałów rzekomo naruszających prawa autorskie, a także trwałe zamknięcie kont osób wielokrotnie naruszających zasady. Przed podjęciem jakichkolwiek działań możemy również zażądać nakazu sądowego wydanego przez sąd właściwej jurysdykcji, określonej przez nas według naszego wyłącznego uznania.

Jeśli usuniemy lub ograniczymy dostęp do materiałów lub zamkniemy konto w odpowiedzi na Powiadomienie o domniemanym naruszeniu, dołożymy w dobrej wierze starań, aby skontaktować się z użytkownikiem, którego to dotyczy, w celu przekazania informacji dotyczących usunięcia lub ograniczenia dostępu, które mogą obejmować pełną kopię Twoje Powiadomienie (w tym imię i nazwisko, adres, telefon i adres e-mail).

Niezależnie od stanowiących inaczej postanowień jakiejkolwiek części niniejszej Polityki, Operator zastrzega sobie prawo do niepodjęcia żadnych działań po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu praw autorskich na mocy ustawy DMCA, jeśli nie spełni wszystkich wymagań ustawy DMCA dotyczących takich powiadomień.

Proces opisany w niniejszej Polityce nie ogranicza naszej możliwości korzystania z innych środków zaradczych, które możemy być zmuszeni zaradzić podejrzeniu naruszenia.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki lub jej warunków związanych z Witryną i Usługami w dowolnym momencie, według własnego uznania. Kiedy to zrobimy, poprawimy zaktualizowaną datę na dole tej strony i wyślemy Ci e-mail z powiadomieniem. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób, według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

Zaktualizowana wersja niniejszej Polityki zacznie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu poprawionej Polityki, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po wejściu w życie zmienionej Polityki (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie stanowić Twoją zgodę na te zmiany.

Zgłaszanie naruszenia praw autorskich

Jeśli chcesz powiadomić nas o materiale lub działaniu naruszającym prawa, zachęcamy do skontaktowania się z nami, korzystając z poniższych danych:

https://getporn.games/contact/

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 11 marca 2024 r

Czy masz ukończone 18 lat?

Uwaga - treści dla dorosłych
Czy masz ukończone 18 lat?